Tuyển Dụng

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Số lượng : 50 Mô tả công việc –    Khai thác, tìm kiểm khách hàng –    Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm của công ty đang phân phối. –    Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng. –    Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ… Chi tiết »

Tuyển dụng vị trí Admin

Số lượng : 2 Mô tả công việc –    Thống kê số liệu, quản lí các trang web , trang mạng xã hội của công ty –    Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm của công ty đang phân phối. –    Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách… Chi tiết »

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh Số lượng : 2 Mô tả công việc: –    Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng –    Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội  ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm –    Tham gia trực tiếp… Chi tiết »